StepChange
Norsk  English 

VERDISKAPING ved digital transformasjon

StepChange har mer enn 15 års erfaring med å få effekt av digitalisering for større virksomheter. Vi bistår i den digitale transformasjonsprosessen fra dagens arbeidsform til nye smarte måter å jobbe på som gir økt verdi til din virksomhet.

Les mer


Hvem vi er

StepChange jobber med teknologidrevet forretningsutvikling og rådgivning. Vi er et uavhengig konsulentselskap med markedsledende kunnskap innenfor digitalisering og integrerte operasjoner (IO).

Vårt fokus er å forbedre våre kunders konkuranseevne, økt verdiskapning og posisjonering i økosystemet. Vi tror på nettverksbasert samhandling i et økosystem på tvers av selskaper, fag, avdelinger og lokasjoner.
Vi har mer enn 15 års erfaring med arbeid for store globale selskaper innenfor olje- og gassektoren. Våre metoder er generiske og kan benyttes i alle typer virksomheter og bransjer.

Boston University, Institute for Global Work and Innovation, og Universitetet i Agder er noen av våre samarbeidspartnere.Hva vi gjør

Digitalisering av samfunnet og næringsliv har pågått i over 50 år. Det investeres stadig i ny teknologi som skal gi økt verdi for virksomheter, men ikke alle virksomheter klarer å få ønsket effekt av investeringene. Vi må utnytte de mulighetene teknologien gir, og endre måten vi jobber, leder og organiserer virksomheter på.
StepChange bistår virksomheter med utforming av nye forretningsmodeller muliggjort av digitalisering. Vi har et helhetlig og integrert perspektiv i vårt arbeid som inkluderer teknologi, ledelse, organisasjon, prosesser og fysisk arbeidsmiljø. Vi bistår innenfor alle disse områdene for å oppnå ønsket effekt av digitalisering.


Strategi og forretningsmodell

Forretningsmodeller må tilpasses for økt verdiskapning

StepChange tilbyr strategisk rådgivning innenfor digitalisering. Vi jobber med ledere og nøkkelpersoner for utforming av forretningsmodeller tilpasset virksomheters mål.

Våre leveranser og fokusområder:

• Teknologidrevet forretningsutvikling
• Strategi for posisjonering av virksomheter i økosystem
• Nye forretningsmodeller
• Utvikling av kapabilitetsmodeller
• Strategi og forretningsmodeller for tilstandsbasert vedlikehold (CBM)
• Bedre integrering i verdikjeden; samhandling og effektiv bruk av ressurser
• Forbedret operasjon og optimalisering av produksjon


Ledelse

Tydelig lederskap kreves for å lykkes med digitalisering

StepChange jobber med ledere og nøkkelpersoner for utforming og forankring av nye måter å jobbe på.

Våre leveranser og fokusområder:

• Ledelsesutvikling
• Etablering av felles tankesett
• Distribuert ledelse og ledelse i virtuelle team
• Utvikling og coaching av ledere
• Endringsledelse


Arbeidspraksis

Digitalisering endrer arbeidspraksis

StepChange bistår i arbeidet med å tilrettelegge for nye måter å jobbe på.

Våre leveranser og fokusområder:

• Tilrettelegging for nye måter å jobbe på
• Nettverksbasert organisering og arbeidsform
• Nettverksbasert samarbeid; roller og ansvar
• Kultur- og organisasjonsutvikling
• Utforming av fysisk arbeidsmiljø for samhandling mellom ulike lokasjoner
• Utforming av drift og produksjonsmiljøer
• Automatisering av arbeid og arbeidsprosesser
• Forbedring av arbeids- og beslutningsprosesser
• Forbedring av møtestruktur og gjennomføring av møter
• Samspill i hele verdikjeden


Teknologi

Teknologien muliggjør nye måter å jobbe på

StepChange har bred erfaring med utvikling og implementering av teknologiløsninger.

Våre leveranser og fokusområder:

• Virtuelle samhandlingsløsninger og tilhørende teknologi; i felt, på arbeidsplass og andre samhandlingsarenaer
• Bruk av sanntidsdata
• Bruk av analytics og big data
• Integrering av data på tvers av siloer og systemer og forbedret flyt
• Rådgivning for valg av teknologisk plattform og leverandører
• Valg av teknologi som støtte til interne og eksterne arbeidsprosesser
• Fjernstyringsløsninger
• Monitoreringsløsninger for ledelse, drift og vedlikehold
• Kvalitetssikring
• Teknisk dokumentasjon
• Testing og testdokumentasjon av maskiner, utstyr og programvare
• Ledelse av tekniske prosjekter

Kunder
Partnere
StepChange AS
Til toppen
Besøksadresse:
Tangen 76
4608 Kristiansand

Postadresse:
Dolsvågveien 41
4639 Kristiansand

E-post: mail@stepchange.no
Telefon: + 47 90 13 29 74
Øyvind Mydland
Administrerende direktør
oyvind.mydland@stepchange.no
+ 47 90 13 29 74

Veronica Haarklau
veronica.haarklau@stepchange.no
+ 47 40 40 00 87