StepChange
Norsk  English 

VERDISKAPNING ved digital transformasjon

StepChange har mer enn 15 års erfaring med å få effekt av digitalisering for større virksomheter. Vi bistår i den digitale transformasjonsprosessen fra dagens arbeidsform til nye smarte måter å jobbe på som gir økt verdi til din virksomhet.

Les mer


Hvem er vi

StepChange jobber med teknologidrevet forretningsutvikling og rådgivning. Vi er et uavhengig konsulentselskap med markedsledende kunnskap innenfor digitalisering og integrerte operasjoner (IO).

Vårt fokus er å forbedre våre kunders konkurranseevne, økt verdiskapning og posisjonering i Økosystemet. Vi tror på nettverksbasert samhandling i et økosystem på tvers av selskaper, fag, avdelinger og lokasjoner.

Vi har mer enn 15 års erfaring med arbeid for store globale selskaper innenfor olje- og  gassektoren. Våre metoder er generiske og kan benyttes i alle typer virksomheter og bransjer. 
StepChange er nå eid av Red Rock AS og selskapene går sammen for å styrke sine posisjoner innenfor digitalisering.

Red Rock leverer fjernstyrt og autonomt lastehåndteringsutstyr til marine- og offshoreoperasjoner, teknologiløsninger for transport og IT løsninger for operasjon og logistikk. Les mer om Red Rock her.

Selskapene utfyller hverandre med kompetanse og løsninger og går sammen for satsing på videre vekst.Hva gjør vi

Digitalisering av samfunnet og næringsliv har pågått i over 50 år. Det investeres stadig i ny teknologi  for økt verdiskapning for virksomheter, men ikke alle virksomheter klarer å få ønsket effekt av investeringene. Det kreves også smartere bruk av ressurser,  arbeidsform, prosesser samt  tilpasset  ledelse, kultur og organisering.
StepChange bistår virksomheter med utforming av nye forretningmodeller muliggjort av digitalisering. Vi har et helhetlig og integrert perspektiv i vårt arbeid som inkluderer teknologi, ledelse, organisasjon, prosesser og fysisk arbeidsmiljø. Vi bistår innenfor alle disse områdene for å oppnå ønsket effekt av digitalisering.


Strategi og forretningsmodeller

Forretningsmodeller må tilpasses for økt verdiskapning

StepChange tilbyr strategisk rådgivning innenfor digitalisering. Vi jobber med ledere og nøkkelpersoner for utforming av forretningsmodeller tilpasset virksomheters mål.

Våre leveranser og fokusområder:
 • Teknologidrevet forretningsutvikling
 • Strategi for posisjonering av virksomheter i økosystem
 • Nye forretningsmodeller
 • Utvikling av kapabilitetsmodeller
 • Strategi og forretningsmodeller for tilstandsbasert vedlikehold (CBM)
 • Bedre integrering i verdikjeden; samhandling og effektiv bruk av ressurser
 • Forbedret operasjon og optimalisering av produksjon


Ledelse

Tydelig lederskap kreves for å lykkes med digitalisering

StepChange jobber med ledere og nøkkelpersoner med ledelses- og organisasjonsutvikling samt etablering av en kultur for nettverksbasert arbeidsform. 
Våre leveranser og fokusområder:
 • Ledelsesutvikling
 • Etablering av felles tankesett
 • Distribuert ledelse og ledelse i virtuelle team
 • Utvikling og coaching av ledere
 • Endringsledelse


Arbeidspraksis

Digitalisering endrer arbeidspraksis

StepChange bistår i arbeidet med å tilrettelegge for nye måter å jobbe på.

Våre leveranser og fokusområder:

 • Tilrettelegging for nye måter å jobbe på 
 • Nettverksbasert organisering og arbeidsform
 • Nettverksbasert samarbeid; roller og ansvar
 • Kultur- og organisasjonsutvikling
 • Utforming av fysisk arbeidsmiljø for samhandling mellom ulike lokasjoner
 • Utforming av drift og produksjonsmiljøer
 • Automatisering av arbeid og arbeidsprosesser
 • Forbedring av arbeids- og beslutningsprosesser
 • Forbedring av møtestruktur og gjennomføring av møter
 • Samspill i hele verdikjeden


Teknologi

Teknologien muliggjør nye måter å jobbe på

StepChange har bred erfaring med utvikling og implementering av teknologiløsninger.

Våre leveranser og fokusområder:

 • Virtuelle samhandlingsløsninger og tilhørende teknologi i felt, på arbeidsplass og andre samhandlingsarenaer
 • Bruk av sanntidsdata 
 • Bruk av analytics og big data
 • Integrering av data på tvers av lokasjoner, systemer for lett tilgang på informasjon
 • Rådgivning for valg av teknologisk plattform og systemer
 • Valg av teknologi som støtte til interne og eksterne arbeidsprosesser
 • Fjernstyringsløsninger
 • Monitoreringsløsninger for ledelse, drift og vedlikehold
 • Kvalitetssikring
 • Teknisk dokumentasjon, testing og testdokumentasjon av maskiner, utstyr og programvare
 • Prosjektledelse

Kunder
Partnere